ΠΑΡΟΝ: Κύκλος Εκπαίδευσης στις “Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

ΠΑΡΟΝ: Κύκλος Εκπαίδευσης στις “Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Το ΠΑΡΟΝ θέτοντας νέα πρότυπα συνεργασίας στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση οικοδομεί το Όραμα του για την ενίσχυση και ανάδειξη του Σύγχρονου...
«Ο ΠΣΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

«Ο ΠΣΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ Α΄48) ο Νόμος 4790/31.3.2021,  με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics