Εξαγγελίες ΔΕΘ: Υποχρεωτική ασφάλιση από Φυσικές Καταστροφές σε (κάποιες;) επιχειρήσεις- Αλλαγή μοντέλου Γεωργικών Ασφαλίσεων και συνέχεια με τον ΕΝΦΙΑ

Εξαγγελίες ΔΕΘ: Υποχρεωτική ασφάλιση από Φυσικές Καταστροφές σε (κάποιες;) επιχειρήσεις- Αλλαγή μοντέλου Γεωργικών Ασφαλίσεων και συνέχεια με τον ΕΝΦΙΑ

Ενα ακόμα βήμα προς την αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης έγινε, αυτή τη φορά από την ΔΕΘ καθώς ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics