ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτική Ημερίδα Ασφαλίσεων Κληρονομιών & (Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτική Ημερίδα Ασφαλίσεων Κληρονομιών &  (Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας

Εκπαιδευτική Ημερίδα ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ (ΣΥΝ)ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ

ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(Endowment, Business and Key Man Insurance)

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20

Δείτε την περιγραφή, τις λεπτομέρειες και την αίτηση συμμετοχής της Εκπαιδευτικής Ημερίδας