Η επιστημονική Επιτροπή της Βουλής με επισημάνσεις στη ρύθμιση για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα ισόβια προγράμματα Υγείας

Η επιστημονική Επιτροπή της Βουλής με επισημάνσεις στη ρύθμιση για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα ισόβια προγράμματα Υγείας

Αναφορές-προβληματισμού,  καθοριστικές σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση ρύθμιση για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων σε ισόβια προγράμματα υγείας γίνονται στην σχετική έκθεση...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics