Πώς μπορείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα των επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις εστίασης  – Διαδικτυακή εκδήλωση Ε.Ε.Α.-ΕΛΑΝΕΤ, Τετάρτη 26/5 στις 17:00

Πώς μπορείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα των επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις εστίασης – Διαδικτυακή εκδήλωση Ε.Ε.Α.-ΕΛΑΝΕΤ, Τετάρτη 26/5 στις 17:00

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ενημερωτικών του δράσεων προς όφελος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics