ΤτΕ-Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΤτΕ-Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος στις 17.06.2024 γίνεται αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής...
Ο ΣΕΜΑ ζητά από την ΚEEΕ  να χρησιμοποιείται  ο όρος «BROKER» αποκλειστικά  για τους Μεσίτες Ασφαλίσεων  και όχι για άλλες κατηγορίες διαμεσολάβησης 

Ο ΣΕΜΑ ζητά από την ΚEEΕ να χρησιμοποιείται  ο όρος «BROKER» αποκλειστικά για τους Μεσίτες Ασφαλίσεων  και όχι για άλλες κατηγορίες διαμεσολάβησης 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4583/2018 (άρθρα 4.1.6 και 5.4.5) και την πρόσφατη...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics