Παράταση υποβολής αιτήσεων και ενημέρωση για να ενταχθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και στο «τρέχον» πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περ. Αττικής

Παράταση υποβολής αιτήσεων και ενημέρωση για να ενταχθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και στο «τρέχον» πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περ. Αττικής

Αναγκαία χρονική παράταση της σημερινής προθεσμίας που είναι η 21 Δεκεμβρίου, ώστε να προλάβουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 50...
Από όλη την Ελλάδα ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για την «επαναπιστοποίηση 2020» και την ενέργεια του ΕΕΑ

Από όλη την Ελλάδα ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για την «επαναπιστοποίηση 2020» και την ενέργεια του ΕΕΑ

Από όλη τη χώρα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ανταποκρίνονται στην πρωτοβουλία του ΕΕΑ καταδεικνύοντας την ανταπόκριση που έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες ιδιαίτερα...
Μέσω ίντερνετ ολοκληρωτικά η εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το Ε.Ε.Α. – Δείτε σχετικούς συνδέσμους

Μέσω ίντερνετ ολοκληρωτικά η εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το Ε.Ε.Α. – Δείτε σχετικούς συνδέσμους

Την πλήρη ψηφιακή εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχει ολοκληρώσει και παρέχει στα μέλη του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών....
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics