Στ. Μέξας: Το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στηρίζεται στην ενεργοποίηση των επαγγελματιών και την προβολή του κλάδου

Στ. Μέξας: Το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στηρίζεται στην ενεργοποίηση των επαγγελματιών και την προβολή του κλάδου

Συν. στον Γιάννη Βερμισσώ Εκφράζει σιγουριά για το μέλλον της επαγγελματικής διαμεσολάβησης, καταγράφει τις παραμέτρους που φέρνουν την επιτυχία και...
Σήμερα στις 17:00: Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΕΑ για το πώς θα γίνει η ένταξη στο πρόγραμμα των 50 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας με συμμετοχή του υφ. Ανάπτυξης κ. Ι. Τσακίρη και του Περ. Αττικής κ. Γ. Πατούλη

Σήμερα στις 17:00: Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΕΑ για το πώς θα γίνει η ένταξη στο πρόγραμμα των 50 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας με συμμετοχή του υφ. Ανάπτυξης κ. Ι. Τσακίρη και του Περ. Αττικής κ. Γ. Πατούλη

Στην ενημέρωση όλων των δικαιούχων -οπότε και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών- για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 50 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας...
Παράταση υποβολής αιτήσεων και ενημέρωση για να ενταχθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και στο “τρέχον” πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περ. Αττικής

Παράταση υποβολής αιτήσεων και ενημέρωση για να ενταχθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και στο “τρέχον” πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περ. Αττικής

Αναγκαία χρονική παράταση της σημερινής προθεσμίας που είναι η 21 Δεκεμβρίου, ώστε να προλάβουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 50...
Από όλη την Ελλάδα ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για την “επαναπιστοποίηση 2020” και την ενέργεια του ΕΕΑ

Από όλη την Ελλάδα ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για την “επαναπιστοποίηση 2020” και την ενέργεια του ΕΕΑ

Από όλη τη χώρα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ανταποκρίνονται στην πρωτοβουλία του ΕΕΑ καταδεικνύοντας την ανταπόκριση που έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες ιδιαίτερα...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics