Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων & Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Υποχρεώσεων μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων & Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Υποχρεώσεων μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20 Περιγραφή και Θεματολογία  Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων...
Οι επιτυχόντες της πιστοποίησης διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων – Θεσσαλονίκη, 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019

Οι επιτυχόντες της πιστοποίησης διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων – Θεσσαλονίκη, 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε ημερών, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις...
Πιστοποίηση για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων – Θεσσαλονίκη, 21 & 22 Μαρτίου 2020

Πιστοποίηση για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων – Θεσσαλονίκη, 21 & 22 Μαρτίου 2020

Eξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics