Στο ΕΕΑ με e- αποστολή από τους φορείς που τα εκδίδουν το συμβόλαιο “Αστικής Ευθύνης” και η “Επανεκπαίδευση”

Στο ΕΕΑ με e- αποστολή από τους φορείς που τα εκδίδουν το συμβόλαιο “Αστικής Ευθύνης” και η “Επανεκπαίδευση”

Με στόχο  τη διευκόλυνση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο διαδικαστικό θέμα των πιστοποιήσεων επανεκπαίδευσης και συμβολαίου Αστικής Ευθύνης ο πρόεδρος του...
Σημαντική ενημέρωση στην 1η τηλεδιάσκεψη υποδοχής των νέων μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Σημαντική ενημέρωση στην 1η τηλεδιάσκεψη υποδοχής των νέων μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Με ενθουσιασμό και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη υποδοχής των νέων μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που διοργανώθηκε στις...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics