ΕΛΙΝΥΑΕ: Ξεκίνησε το 2ο  Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών

ΕΛΙΝΥΑΕ: Ξεκίνησε το 2ο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Ομιλητών

«Κοινωνικοί εταίροι, Πολιτεία, ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό και να δημιουργήσουμε  από κοινού τις απαραίτητες...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics