Ι. Χατζηθεοδοσίου: Να ανοιχθούν ορίζοντες και να υπάρξουν συνεργασίες και πρωτοβουλίες στην δημιουργία ΤΕΑ

Ι. Χατζηθεοδοσίου: Να ανοιχθούν ορίζοντες και να υπάρξουν συνεργασίες και πρωτοβουλίες στην δημιουργία ΤΕΑ

Στην δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, την αρωγή του ΕΕΑ σε αυτό, καθώς και την αναγκαιότητα να αναληφθούν πρωτοβουλίες...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics