ΕΙΑΣ- Φροντιστηριακό πρόγραμμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα

ΕΙΑΣ- Φροντιστηριακό πρόγραμμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων είναι εξαιρετικά απαιτητικές. Επομένως, η επιτυχία των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν σε αυτές, προϋποθέτει συστηματική μελέτη της εξεταστέας...
Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας  Ε.Σ.Α.Π.Ε. – Ε.Ι.Α.Σ.  για ενίσχυση της τεχνογνωσίας της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης   

Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Ε.Σ.Α.Π.Ε. – Ε.Ι.Α.Σ. για ενίσχυση της τεχνογνωσίας της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης  

Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, συνυπεγράφη την Τρίτη, 14...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics