Θέση Εργασίας για τη SEIB Insurance: Υπάλληλος Εκδόσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων

Θέση Εργασίας για τη SEIB Insurance: Υπάλληλος Εκδόσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων

Η SEIB Insurance, ανεξάρτητος διαμεσολαβητής με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης...
Θέση εργασίας στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική- Τμήμα Εκδόσεων του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων

Θέση εργασίας στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική- Τμήμα Εκδόσεων του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων

Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά υπάλληλο γραφείου για την υποστήριξη των Εκδόσεων του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics