Πρόταση ΠΣΣΑΣ στην ΤτΕ για οργάνωση τηλε-εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Πρόταση ΠΣΣΑΣ στην ΤτΕ για οργάνωση τηλε-εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Ασφαλιστικών Συμβούλων, στα   πλαίσια  της Νομοθετικής  αλλά και ουσιαστικής υποχρεώσεως  των  Συντονιστών μέσω του καθοριστικού τους...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics