«Συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ & του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου»

«Συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ & του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου»

Η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του...
EIOPA- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτική αναφορά για το πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης (PEPP)

EIOPA- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτική αναφορά για το πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης (PEPP)

Οδηγίες που αφορούν το Πανευρωπαϊκό Προϊόν Προσωπικών Συντάξεων (PEPP) δημοσίευσε  η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων με στόχο να διασφαλιστεί η...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics