Οδηγία NIS2 και ασφαλιστικοί-χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές -Υψηλή κυβερνοασφάλεια για αντιμετώπιση συμβάντων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Οδηγία NIS2 και ασφαλιστικοί-χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές -Υψηλή κυβερνοασφάλεια για αντιμετώπιση συμβάντων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αντίστοιχο Συμβούλιο η οδηγία NIS2, που πρόκειται για νομοθεσία για υψηλό και κοινό...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics