Πάρης Χατζηπέτρος: Το επάγγελμα χρειάζεται συσπείρωση στην εκπροσώπησή του και “ανήκει” σε αυτούς που το ασκούν με ζήλο και συνέπεια    

Πάρης Χατζηπέτρος: Το επάγγελμα χρειάζεται συσπείρωση στην εκπροσώπησή του και “ανήκει” σε αυτούς που το ασκούν με ζήλο και συνέπεια    

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Πιστεύει στον επαγγελματισμό και τον θεωρεί ως το καταλυτικό στοιχείο για την πρόοδο, ξεχωρίζει την αξία...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics