Δ. Λύχρου: Φυγή από το παρελθόν και ότι απαξίωσε το επάγγελμα και με συνεργασία όλων να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα

Δ. Λύχρου: Φυγή από το παρελθόν και ότι απαξίωσε το επάγγελμα και με συνεργασία όλων να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Στις συνθήκες που σήμερα έχουν διαμορφωθεί στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναφέρεται η κυρία Δήμητρα Λύχρου  πρόεδρος της...
Πάρης Χατζηπέτρος: Το επάγγελμα χρειάζεται συσπείρωση στην εκπροσώπησή του και “ανήκει” σε αυτούς που το ασκούν με ζήλο και συνέπεια    

Πάρης Χατζηπέτρος: Το επάγγελμα χρειάζεται συσπείρωση στην εκπροσώπησή του και “ανήκει” σε αυτούς που το ασκούν με ζήλο και συνέπεια    

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Πιστεύει στον επαγγελματισμό και τον θεωρεί ως το καταλυτικό στοιχείο για την πρόοδο, ξεχωρίζει την αξία...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics