Αναστολή πληρωμών, πλήρη τεκμηρίωση των οφειλών και διάλογο για τις επιστροφές των επιδοτήσεων ζητά το Ε.Ε.Α. από τα συναρμόδια Υπουργεία

Αναστολή πληρωμών, πλήρη τεκμηρίωση των οφειλών και διάλογο για τις επιστροφές των επιδοτήσεων ζητά το Ε.Ε.Α. από τα συναρμόδια Υπουργεία

  Με νέα επιστολή του προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics