«Μετατροπή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019»

«Μετατροπή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019»

Γράφει η Σουζάνα Κλημεντίδη, Δικηγόρος-Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Στη νοµική γλώσσα και στην πρακτική των συναλλαγών, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί έχουν από µακρού...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics