Η τεχνογνωσία Groupama στις μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση

Η τεχνογνωσία Groupama στις μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση

Το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο διοργανώνει ημερίδα,  στις 9 Νοεμβρίου 2016 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, με θέμα:

«Ελλάδα-Γαλλία: Προοπτικές, προτάσεις για μία βιώσιμη κοινωνική ασφάλιση»

Στόχος της ημερίδας είναι να αναφερθούν οι μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, να παρουσιαστούν προτάσεις βελτίωσής της, καθώς και πετυχημένοι τρόποι εφαρμογής αντιστοίχων θεσμικών μέτρων στη Γαλλία.

Στα πάνελς θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Hervé COLAS, Διευθυντής INPC (Εθνικό Ινστιτούτο Συλλογικής Κοινωνικής Πρόνοιας της Γαλλίας), εκπρόσωποι Γάλλοι και Έλληνες της ασφαλιστικής εταιρείας GROUPAMA,  καθώς και καθηγητές, ειδικοί στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης όπως: κκ.Κ. Παπαδημητρίου, Ά.Στεργίου, Δ. Κρεμαλής.