23,1% αύξηση κερδών για την Ευρωπαϊκή Πίστη στο εννεάμηνο

Αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2014, με το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζει περαιτέρω μείωση της παραγωγής της.

Αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2014, με το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζει περαιτέρω μείωση της παραγωγής της.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε:

 

– Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 23,1% στα 8,956 εκ. ευρώ, έναντι 7,275 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013.

– Διατήρηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, στα 122 εκ. ευρώ.
– Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 22,9% στα 68,982 εκ. ευρώ, έναντι 56,133 εκ. ευρώ την 30/09/2013.
– Αύξηση του ενεργητικού κατά 6,5% στα 317,267 εκ. ευρώ, έναντι 297,845 εκ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2013.
– Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 15,933 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2013, στα 232,024 εκ. ευρώ.
– Αύξηση του προσωπικού κατά 8,9% σε σχέση με την 30/09/2013, στα 388 άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διατήρηση της παραγωγής στα περυσινά επίπεδα, παρά την αύξηση του στόλου αυτοκινήτων κατά 14,7%, οφείλεται στη μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων κατά 4,2%, λόγω της μείωσης του τιμολογίου και της αλλαγής του τρόπου καταβολής των ασφαλίστρων. Αντιθέτως, στον κλάδο Ζωής η εταιρεία πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 10,2%, ενώ στον κλάδο Γενικών ασφαλίσεων η παραγωγή διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό και καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρείας,  www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics