Αλ. Σαρρηγεωργίου: Πρωτόγνωρες συνθήκες περιβάλλουν την αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Ένα πρωτόγνωρο μείγμα συνθηκών βιώνει η ασφαλιστική αγορά, αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου στο insurance-eea, και τονίζει πώς οι εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν μέσα από ένα περιβάλλον με διαφορετικά από το παρελθόν δεδομένα, και να προσμετρούν τις παραμέτρους που ισχύουν ώστε να διαμορφώνουν και τις διαδικασίες ανάπτυξής τους. 

Σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου οι προκλήσεις της εποχής είναι σημαντικές και οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να τις αξιοποιήσουν προκειμένου να αποδώσουν την υπεραξία τους στην κοινωνία και την οικονομία. Το πλαίσιο εντός του οποίου οι εταιρείες κινούνται είναι διαρκώς εξελισσόμενο, πρωτόγνωρο,  και αυτό είναι ένα «στοίχημα» για τις εταιρείες και τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με αφορμή το συνέδριο της ΥΔΡΑΣ επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΕΑΕΕ κι αναφερθήκαμε στην «τεχνολογία» και την εφαρμογή της στην ιδιωτική ασφάλιση. Μας επισήμανε ότι η προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς στην τεχνολογία είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας που θέλει να προχωρήσει.

Εξάλλου γι΄αυτό και τόσο πέρυσι όσο και φέτος το συνέδριο της ΥΔΡΑΣ έχει εστιάσει στην τεχνολογία η οποία σήμερα δημιουργεί καινοτομίες, απλουστεύει, αναβαθμίζει και κάνει πιο λειτουργική την εργασία της ασφαλιστικής αγοράς.

Με δεδομένη την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα έχει προοπτικές και μάλιστα σημαντικές. Το πρόσημο των εξελίξεων θα είναι θετικό για την ιδιωτική ασφάλιση. Ωστόσο η πρόοδος συναρτάται και από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τα όσα ισχύουν σε κάθε χώρα και αφορούν την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, κατά την συζήτησή μας, ο κ. Αλ. Σαρηγεωργίου αναφέρει ότι σήμερα υπάρχουν τρείς παράμετροι που καθορίζουν τις εξελίξεις.

Η μία –παράμετρος- είναι οι συνθήκες ύφεσης στην οικονομία που σαφώς και λειτουργούν ανασχετικά στην γενική οικονομική πρόοδο. Η δεύτερη παράμετρος άμεσα συνδεδεμένη με την ασφαλιστική αγορά και τις προοπτικές της είναι η απίσχναση του κοινωνικού κράτους η οποία δημιουργεί προοπτικές εισόδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Τρίτη παράμετρος είναι ο τρόπος και οι διαδικασίες λειτουργίας των εταιρειών που πλέον πληρούν υψηλότατες προδιαγραφές.

Σε αυτές –τις προδιαγραφές- έχει συντελέσει και η εμπειρία, και η εφαρμογή διεθνών κανόνων και ο ανταγωνισμός και η οδηγία Solvency. Η αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών διαρκώς θωρακίζεται μη αφήνοντας περιθώρια άλλων εντυπώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό που δημιουργούν οι τρείς παράμετροι κινούνται και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητά τους και την ραγδαία είσοδο της τεχνολογίας που πλέον οι εταιρείες, ακολουθούν, εφαρμόζουν και μεριμνούν να την προσφέρουν ως «εργαλείο» δουλειάς στους συνεργάτες τους και ως «εργαλείο» εξυπηρέτησης και παροχής υψηλού σέρβις στους πελάτες.

Αυτές οι συνθήκες, σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου σαφώς και αποτελούν πρωτόγνωρο περιβάλλον για την ιδιωτική ασφάλιση και καθορίζουν εν πολλοίς και το μέλλον.

Βέβαια είναι προφανές ότι το μέλλον της κάθε εταιρικής οντότητας διαμορφώνεται και μέσα από τις αυτόνομες κινήσεις της κάθε εταιρείας η οποία εντός του πλαισίου της αγοράς που λειτουργεί θα διαμορφώσει τη δική της στρατηγική, την δική της τακτική για να συνεχίσει την πορεία της στην αγορά.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics