Ανακοίνωση Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου για την Επίτευξη Συμφωνίας

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας για επιστροφή στην κανονικότητα
 
 
Η Νέα Συμφωνία με τους εταίρους  δίνει στην  Ελλάδα  την ευκαιρία ναεπανέλθει ισότιμα στην κανονικότητα, στην Ευρώπη και στην ασφάλεια. Απαραίτητη προϋπόθεσηαυτή τη φορά είναι να υλοποιηθούν επιτέλους οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με αυτοπεποίθηση και Ελληνική ιδιοκτησία, που θα διαμορφώσουν συνθήκες ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων και θα εξισορροπήσουν τις υφεσιακές συνέπειες των δημοσιονομικών μέτρων.
 

Την κρίσιμη αυτή ώρα απαιτείται να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, υπεράνω ατομικών και συντεχνιακών συμφερόντων, ώστε να υποστηριχθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια και νακατανοήσει  η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία ότι τα ‘βαριά’ διαρθρωτικά μέτρα είναι αυτά που θα δημιουργήσουν την προοπτική για ένα καλύτερο αύριο και αποτελούν τη μοναδική επιλογή για να μην επανέλθουμε σε αδιέξοδο.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics