Ανανεωμένη ιδιωτική ασφάλιση από ΣΥΡΙΖΑ

Με αλλαγές και διαφορετικές από τις μέχρι σήμερα προοπτικές θα συνταχθεί το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιωτική ασφάλιση.

Του Γιάννη Βερμισσώ

 

Με αλλαγές και διαφορετικές από τις μέχρι σήμερα προοπτικές θα συνταχθεί το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό κατά τις πληροφορίες εκ των αρμοδίων, θα είναι περισσότερο ρεαλιστικό και «πραγματικό» σε σχέση με το προηγούμενο το οποίο και παραθέτουμε.  

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, η νέα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα αναδεικνύει περισσότερο την ιδιωτική ασφάλιση σε τομείς όπου αυτή μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο, γεγονός που  θα σηματοδοτήσει  εξελίξεις στον κλάδο.

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη στο insurance-eea, στο νέο πρόγραμμα  θα υπάρχει αντικειμενική αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων της ιδιωτικής ασφάλισης  ώστε όπως ισχύει και στις άλλες χώρες του εξωτερικού να συνδράμει στην κοινωνική και οικονομική μετάβαση της Ελλάδας σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα το οποίο και  θα αλλάξει και θα απεξαρτηθεί από «αγκυλώσεις» -λένε οι ειδικοί- απηχεί απόψεις που σήμερα κατά τις πληροφορίες έχουν μεταβληθεί και κινούνται σε ευρύτερα περιθώρια.

 

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιωτική Ασφάλιση

Σύμφωνα με εισηγητικό κείμενο που είχε δημοσιοποιηθεί οι σκέψεις και οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση είχαν διατυπωθεί ως εξής:

«Η Ιδιωτική Ασφάλιση πρέπει να λειτουργεί ΜΟΝΟ συμπληρωματικά προς οποιαδήποτε μορφή Κοινωνικής ασφάλισης , Πρόνοιας κλπ.

Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα προστατεύσει αλλά και θα προάγει τον ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης, ασκώντας στοχευμένες πολιτικές. Εξ ίσου σαφής πρέπει να καταστεί η πάγια θέση μας ότι η κοινωνική ασφάλιση και γενικότερα το κράτος πρόνοιας δεν μπορούν να υποκατασταθούν από την ιδιωτική ασφάλιση.

Ο ρόλος που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση σε θέματα υγείας και σύνταξης είναι αποκλειστικά και μόνο συμπληρωματικός της δημόσιας. Να συμπληρώνει δηλαδή τις παροχές του Σ.Κ.Α. και να δίνει την δυνατότητα σε όσους επιλέγουν να βελτιώνουν τις παροχές αυτές να το κάνουν με τις δικές τους οικονομίες. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω ατομικών συμβολαίων είτε μέσω ομαδικών που αφορούν εργαζόμενους ενός κλάδου η μιας επιχείρησης.

Άλλωστε πιστεύουμε πως οι υγιείς ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον ρόλο του κράτους, ειδικά στο θέμα υγεία γιατί απλούστατα δουλεύουν με στόχο το κέρδος και είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που υπάρχουν. Κατά συνέπεια πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.

Στις εμπράγματες ασφαλίσεις και στα πλαίσια του συμπληρωματικού της ρόλου η Ιδιωτική Ασφάλιση καλύπτει και την επαγγελματική σταθερότητα και ανάπτυξη, μέσα από τις αποζημιώσεις περιουσιακών στοιχείων που σε ενδεχόμενη απώλειά τους είναι δύσκολη έως αδύνατη η αντικατάστασή τους.

Εκτός των μεμονωμένων, ατομικών περιπτώσεων ασφάλισης περιουσιών, μπορούμε να εξετάσουμε με θετική ματιά και την περίπτωση συμβολής του κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλισης στην αντιμετώπιση των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν μετά την επέλευση καταστροφικών κινδύνων όπως είναι ο σεισμός, οι θεομηνίες, οι πλημμύρες κλπ.

Η λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας ελέγχου και διαφάνειας, διασφαλίζοντας τέτοιο σύστημα εποπτείας που θα αποτρέπει την εμφάνιση φαινομένων πτώχευσης ασφαλιστικών εταιριών που έχουν σαν αποτέλεσμα τεράστια κοινωνική αναστάτωση.

Oι  πολιτικές που μέχρι σήμερα ασκούνται στον κλάδο είναι αποσπασματικές, χωρίς μακροπρόθεσμη στόχευση, αποκομμένες από τα συμφέροντα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Μετά την ίδρυση της ΕΠΕΙΑ (Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) που αντικαταστάθηκε σήμερα από την ΔΕΙΑ (διεύθυνση εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) που ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθιερώθηκαν πιο αυστηροί έλεγχοι στις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες πρέπει να εφαρμόσουν και την οδηγία Solvency II από το 2016. Αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη εποπτικών κεφαλαίων.

Το περιβάλλον αυτό απαιτεί σοβαρή προσπάθεια τόσο από την πλευρά της Πολιτείας όσο και των εταιριών για να μην έχουμε και άλλες ανακλήσεις αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών εταιριών. Ο κίνδυνος  είναι υπαρκτός και αφορά κατά κύριο λόγο τις Ελληνικές εταιρίες.

Είναι γνωστό ότι τα «μεγέθη», και  η «φυσιογνωμία» των μικρών και μεσαίων ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια για να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των νέων αυστηρότερων κανόνων λειτουργίας της αγοράς αλλά και στον έντονο ανταγωνισμό των μεγάλων και καλά οργανωμένων εταιριών. Αυτό, σε συνδυασμό με την εκφρασμένη πρόθεση των τραπεζών να πουλήσουν τις θυγατρικές τους ασφαλιστικές (Εθνική Ασφαλιστική και Eurolife) πράγμα που ήδη έχει κάνει η Πειραιώς απαξιώνοντας και στην συνέχεια πουλώντας την Αγροτική Ασφαλιστική σε πολυεθνικό ασφαλιστικό όμιλο (ERGO), ενισχύει τον αφελληνισμό της Ασφαλιστικής Αγοράς με συνέπεια να λειτουργεί η αγορά σαν άτυπο καρτέλ των λίγων εταιριών που θα καθορίζουν από κοινού τα ασφάλιστρα με στόχο το μέγιστο κέρδος, με προφανές αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των συμφερόντων του καταναλωτή.

Παράλληλα τα χρήματα των Ελλήνων ασφαλισμένων τα «διαχειρίζονται» σχεδόν αποκλειστικά οι πολυεθνικές, επενδύοντας τα στο εξωτερικό, μη ενισχύοντας την Εθνική Οικονομία. Απόδειξη ότι οι περισσότερες από αυτές είχαν ελάχιστες επιπτώσεις από το κούρεμα των ομολόγων, αφού είχαν ελάχιστα στα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται και άλλο, με σημαντικές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας λόγω και της διεκπεραίωσης λειτουργιών τους από το εξωτερικό (λογιστήρια, μηχανογραφήσεις κλπ), αλλά και στους μισθούς των εργαζομένων.

 

Από την πλευρά μας προτείνουμε:

 

1)Μέτρα στήριξης των απολυμένων και εργαζόμενων του κλάδου.

 

Α) Με δεδομένο το κλείσιμο δεκάδων ασφαλιστικών εταιριών τα τελευταία χρόνια είναι απαραίτητο και θα παρθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των απολυμένων του κλάδου στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που τα αποτελέσματά της βιώνουν πολλοί από αυτούς. Στην κατεύθυνση αυτή θα παρθούν μέτρα για :

  • Την απορρόφηση των εργαζομένων που απολύθηκαν από εταιρίες που έκλεισαν, από εκείνες τις εταιρίες που απορρόφησαν την παραγωγή τους, και μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Για την αντιμετώπιση άμεσα της ανθρωπιστικής κρίσης, την στήριξη με προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων οργανισμών για επιδότηση θέσεων εργασίας, επιμόρφωση, πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών όσων είναι κοντά στην σύνταξη κλπ.

Β) Για την προστασία των εργαζομένων του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε:

  • Οι απολυόμενοι, από εταιρίες που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους,  να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα το σύνολο των αποζημιώσεών τους και όσων τους οφείλει η επιχείρηση.
  • Να προστατεύονται οι θέσεις εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις μέσα από την λειτουργία κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
  • Να εξαλειφθεί ο θεσμός των ενοικιαζομένων ή άλλων μορφών προσωρινών και έκτακτων συμβάσεων εργασίας. Εξάλλου η φύση των εργασιών του κλάδου δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους έκτακτες ανάγκες.

 

2)Μέτρα για τον κλάδο και τους ασφαλισμένους

 

1.Πάγια θέση μας είναι ο έλεγχος να είναι δημόσιος και διαφανής. Τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών να αναρτώνται από τον επόπτη ανά τρίμηνο στο διαδίκτυο.

2.Η αρμόδια Εποπτική Αρχή να εφαρμόζει τον θεσμό του Επιτρόπου, ώστε σε συνδυασμό με τις κατάλληλες λειτουργικές και διοικητικές αρμοδιότητες που θα έχει, να αποτρέπει αμέσως μόλις υπάρξουν σημάδια προβληματικής λειτουργίας, φαινόμενα ανακλήσεων εταιριών, όπως αυτά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τεράστιες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Να συμπληρωθεί το νομικό πλαίσιο που,  να διευρύνει την ευθύνη των μεγαλομετόχων και των μελών της διοίκησής τους ακόμη και επί της προσωπικής τους περιουσίας (την οποία σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησαν «θεωρώντας» ότι τα χρήματα των ασφαλισμένων τους είναι προσωπική τους περιουσία). Το «πάρτυ» που γινόταν σε βάρος των καταναλωτών και των εργαζόμενων από ορισμένους ιδιοκτήτες θα σταματήσει.

3.Κοινωνικός και δημόσιος έλεγχος με την Δημιουργία Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης με την συμμετοχή κράτους – εργοδοτών – εργαζομένων – καταναλωτικών οργανώσεων – διαμεσολαβούντων.

4.Στα πλαίσια της στήριξης της Εθνικής Οικονομίας η, Εθνική Ασφαλιστική θα παραμείνει θυγατρική της ΕΤΕ, με στόχο να διαμορφώσει τους όρους στην Ελληνική ασφαλιστική πολιτική σαν ηγέτιδα εταιρία του χώρου.

5.Προτείνουμε για την εξασφάλιση των ασφαλισμένων για γρήγορη και δίκαια αντιμετώπιση των διαφορών τους με τις ασφαλιστικές εταιρίες να δημιουργηθούν εξειδικευμένα «Ασφαλιστικά Δικαστήρια» με ειδικά εξειδικευμένους δικαστές ώστε με γρήγορους ρυθμούς και «σωστή κρίση» να επιλύονται οι διαφορές.

6.Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η πρότασή μας για να εξεταστεί η δημιουργία σώματος εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων, ανεξάρτητων από τις εταιρίες, προκειμένου να στηρίζουν με το έργο τους τόσο τους επαγγελματίες πραγματογνώμονες όσο και την ορθή επίλυση των προβλημάτων αποζημίωσης.

7.Θα καταργηθούν τα μέτρα που επιτρέπουν την εκμετάλλευση του δημόσιου συστήματος δομών και υποδομών υγείας από τις ασφαλιστικές.  Με δεδομένη την άποψή μας ότι η όποια συνεργασία δημόσιου συστήματος υγείας με τον κλάδο Ιδιωτικής Ασφάλισης προϋποθέτει αμοιβαίο όφελος και εξοικονόμηση πόρων υπέρ του πρώτου, θα μελετηθούν σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις και θεσπισθούν μέτρα στην παραπάνω κατεύθυνση .

8.Θα ληφθούν σοβαρά μέτρα και νέοι τρόποι ενίσχυσης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων αλλά και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής στην κατεύθυνση της προστασίας του Έλληνα καταναλωτή. Θα αντιμετωπιστεί στοχευμένα η περίπτωση των πολιτών που καταστράφηκαν από την υπόθεση της Ασπίδας.

9.Θα εξεταστεί από την Πολιτεία η θέσπιση ενός ελάχιστου τεχνικού ασφαλίστρου στον κλάδο αυτοκινήτου που θα διασφαλίζει πρώτα απ’ όλους τους ασφαλισμένους αλλά και τις επιχειρήσεις από παράλογες και σε πολλές περιπτώσεις αθέμιτες τιμολογιακές πολιτικές

10.Στο ίδιο πλαίσιο θα παρθούν μέτρα, μέσα από στοχευμένες θεσμικές και οικονομικές πολιτικές, με την συνεργασία και της Εποπτικής Αρχής, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προσπάθειας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών να επιβιώσουν, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους διεθνείς κανόνες λειτουργίας του κλάδου και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους  ασφαλισμένους τους αλλά και τους εργαζόμενούς τους.

11.Δεσμευόμαστε ότι θα επαναφερθεί με νόμο η χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των εμπλεκομένων στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης σύμφωνα με το Καταστατικό του.

 

Στο ερώτημα «γιατί ασφαλιστική/ες εταιρίες θυγατρικές τραπεζών υπο δημόσιο έλεγχο απαντάμε:

 

1)Η απόδοση από το παραγόμενο προϊόν θα παραμένει στη χώρα.

2)Για να εμποδίσει τη δημιουργία άτυπου καρτέλ από λίγες εταιρίες που απ ότι φαίνεται θα μείνουν στο χώρο και ενδεχομένως να καθορίζουν από κοινού τα ασφάλιστρα.

3)Να δίνει τον τόνο στην κατεύθυνση των επενδύσεων, της τιμολογιακής πολιτικής, της ανάληψης νέων κινδύνων σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά που αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές εταιρίες.

4)Να γίνει μοχλός ανάπτυξης πολλών τομέων παραγωγής όπως:

α) Της αγροτικής παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό π.χ. νέοι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις καλλιέργειες, να έχουν μια σιγουριά ότι δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι σε περίπτωση καταστροφικών καιρικών φαινομένων. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΑ μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση όπως και ο ΟΑΕΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων).

β) Του κλάδου μεταφορών, του κλάδου πιστώσεων-εγγυήσεων κ.α.

5) Να είναι υπόδειγμα εργασιακών σχέσεων χρησιμοποιώντας Σ.Σ.Ε., καταργώντας στη λειτουργία της το θεσμό των ''ενοικιαζομένων'' εργαζομένων κ.α.

6) Σε μια τέτοια ασφαλιστική εταιρία η διοίκηση θα ασκείται από εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό, και στο ΔΣ της θα προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων αλλά και των οργανώσεων των καταναλωτών.

Συμπέρασμα :

Εκτιμούμε ότι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο κλάδος Ιδιωτικής Ασφάλισης μπορεί να είναι σημαντικός τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Ταυτόχρονα μπορεί με την συνδρομή όλων να «απορροφήσει» πολλούς από τους κοινωνικούς και οικονομικούς «κραδασμούς» που προκαλεί η επέλευση απλών ή καταστροφικών κινδύνων.

Αν υπολογισθεί δε ότι η ασφαλιστική αγορά στην χώρα μας είναι πολύ κάτω από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους γίνεται φανερό γιατί οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει επεξεργασμένες προτάσεις για το παρόν και το μέλλον του κλάδου.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics