Ανοδικά στο δίμηνο η παραγωγή ασφαλίστρων 

Με άνοδο κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων το δίμηνο του έτους με τον κλάδο γενικών να πρωτοστατεί και να ακολουθεί ο κλάδος ζωής όπου επίσης καταγράφεται άνοδος που παραμετροποιειται στους τομείς που απαρτίζουν τον κλάδο.
Το γεγονός αυτό δείχνει την τάση του έτους η οποία βέβαια δεν αποκλείεται να ανακοπεί στο τρέχον διάστημα λόγω των εξελίξεων.
Δείτε τη μελέτη της ΕΑΕΕ:

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics