Αποχωρήσεις & συνέχεια αλλαγών στην ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική

Και στο προσωπικό, με αποχωρήσεις εθελούσιας μορφής περνά η ανανέωση που επιχειρείται στην Εθνική Ασφαλιστική.

Κατά τις πληροφορίες του insurance – eea ίσως και περισσότερα από 100 άτομα του προσωπικού της εταιρείας θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αποχώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη οπότε και το αποτέλεσμα θα είναι εμφανές στον αριθμό του προσωπικού που σταδιακά ελαχιστοποιείται προκειμένου να αποκτήσει και η εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία σε πιθανές διαπραγματεύσεις που αφορούν το μέλλον της.

Προσφάτως είχαν ανακοινωθεί και διοικητικές αλλαγές ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες στρατηγικές επιλογές που θα δώσουν νέο αέρα στην πορεία της εταιρείας.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics