Απόφαση για την διαχειριστική και διοικητική συνέχεια του ΠΣΑΣ

Σε επιστολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων προς τα μέλη του γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. 1349/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίσθηκε 7μελής προσωρινή διοίκηση στον ΠΣΑΣ με την εντολή, όπως εντός έξι (6) μηνών προκηρύξει αρχαιρεσιακή γενική συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τότε δε να διαχειρισθεί τα κατεπείγοντα θέματα τούτου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος την οποία  υπογράφει η πρόεδρος του κ. Θεοδώρα Γουργούλη διευκρινίζεται ότι: “Η απόφαση αυτή έκρινε, ως καταλληλότερα πρόσωπα εκείνα που συνέθεταν την Διοίκηση της προέδρου κ. Γουργούλη κρίνοντας ότι αυτά θα πρέπει να αποτελούν και την πλειοψηφία, αφού και όλα τα αναπληρωματικά αποτελούν πρόταση της κ. Γουργούλη, όπως βέβαια και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η προσωρινή διοίκηση θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα κατανείμει τα αξιώματα εντός οκτώ (8) ημερών και έκτοτε θα αρχίσει να ασκεί την διοικητική και διαχειριστική εξουσία. Επειδή δεν μπορεί να υπάρχει κενό εξουσίας, γι’ αυτό αναγκαίως μέχρι την κατανομή των αξιωμάτων, αυτή θα ασκείται από τη σημερινή διοίκηση”

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics