Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποιητικού Επιπέδου Α

Στις εξετάσεις που διεξήχθησαν στην Αθήνα, στις 9 Φεβρουαρίου 2013, για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων Επιπέδου Α, έλαβαν μέρος 1.821 υποψήφιοι από τους οποίους 1.598 (87,75%) έλαβαν το πιστοποιητικό.

Στις εξετάσεις που διεξήχθησαν στην Αθήνα, στις 9 Φεβρουαρίου 2013, για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων Επιπέδου Α, έλαβαν μέρος 1.821 υποψήφιοι από τους οποίους 1.598 (87,75%) έλαβαν το πιστοποιητικό.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Φωτεινή Σταματιάδου, τηλ.: 210-3205054, και στην κα Σοφία Τελάλη, τηλ.: 210-3205176, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2013, πατήστε εδώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics