Αποτελέσματα online συνάντησης της MCC MDRT GREECE – ΜΕΛΩΝ MDRT ΚΥΠΡΟΥ – ΠΣΑΣ

Οι 60 συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα, από τον προσωπικό τους χώρο, να παρακολουθήσουν την ανταλλαγή ιδεών και στο τέλος να αξιολογήσουν τη συνάντηση, δίνοντας ηλεκτρονικά βαθμολογία 8/10.

Με θετικά μηνύματα ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19, Οκτωβρίου, η πρώτη online συνάντηση των μελών του MDRT. Στο διάστημα των δύο ωρών που διήρκεσε, αναπτύχθηκαν από 17 μέλη της Κύπρου και της Ελλάδας θέματα όπως, προσέγγιση πελατών, προσέγγιση αναγκών, χειρισμός αντιρρήσεων κ.ά.

Οι 60 συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα, από τον προσωπικό τους χώρο, να παρακολουθήσουν την ανταλλαγή ιδεών και στο τέλος να αξιολογήσουν τη συνάντηση, δίνοντας ηλεκτρονικά βαθμολογία 8/10. 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics