ΑΤΕ Ασφαλιστική: Καινοτόμες Υπηρεσίες σε Πραγματικό Χρόνο

Διευρύνονται συνεχώς οι καινοτόμες υπηρεσίες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των Συνεργατών της.

Διευρύνονται συνεχώς οι καινοτόμες υπηρεσίες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των Συνεργατών της.

Πρόκειται για υπηρεσίες που βασίζονται στο τρίπτυχο απλότητα, αμεσότητα, φιλικότητα προς το χρήστη και στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των «καθημερινών» εργασιών των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που συνεργάζονται με την ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Με την πρόσφατη ενεργοποίηση της υπηρεσίας Real Time Payments (RTP) και σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις πληρωμές ασφαλίστρων που πραγματοποιούνται από τα φυσικά και εναλλακτικά δίκτυα της Τράπεζας. Έτσι, τα εξοφλημένα ασφαλιστικά παραστατικά είναι στη διάθεση των Συνεργατών, μέσω του ΑΤΕ Portal τη στιγμή που εξοφλούνται, μηδενίζοντας το χρόνο αναμονής που σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στον Κλάδο ασφάλισης Οχημάτων, αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αξίζει να τονιστεί ότι μέσω του Portal, κάθε Συνεργάτης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής έχει πρόσβαση στις πλέον ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αγοράς, από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (προσωπικό υπολογιστή, tablet ή ακόμα και smart phone).

Συγκεκριμένα, μέσω του portal, που αποτελεί τον κεντρικό φορέα όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι Συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής μπορούν σε πραγματικό χρόνο και συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο να:

  1. Εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους Κλάδους Ασφάλισης Οχημάτων, Πυρός, Σκαφών Αναψυχής, Προσωπικού Ατυχήματος.
  2. Διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά τους παραστατικά (σε μορφή αρχείων pdf), μέσω της Υπηρεσίας «Άμεση Εκτύπωση Συμβολαίων».
  3. Μεταβάλλουν ασφαλιστικές καλύψεις, μέσω του «Μητρώου Αιτήσεων Ανανέωσης».
  4. Παρακολουθούν την είσπραξη των ασφαλίστρων της παραγωγής τους και επομένως μπορούν να συμμετέχουν ενεργητικά στην παράδοση των ασφαλιστηρίων στους πελάτες.
  5. Πραγματοποιούν μεμονωμένες και μαζικές πληρωμές ασφαλίστρων, χρεώνοντας οποιαδήποτε κάρτα (VISA ή MASTERCARD) ή χρησιμοποιώντας ένα από τα κανάλια εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.
  6. Λαμβάνουν τις αμοιβές τους (υπηρεσία «συμψηφισμού» ασφαλίστρων), ενώ
  7. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της παραγωγής τους με αναλυτικές ηλεκτρονικές αναφορές.

 

Σε σχετική του δήλωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κ. Ι. Χατζηιωσήφ τόνισε: «Η αναμενόμενη ενοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με την ERGO καθιστά αναγκαία την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την υλοποίηση του βασικού άξονα της στρατηγικής μας, που αφορά στη συνεχή δημιουργία αξίας τόσο για τους πελάτες, όσο και για τους Συνεργάτες μας. Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη συμπίεση των ασφαλίστρων και συνεχή συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους για τους Συνεργάτες μας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική σχεδιάζει υπηρεσίες που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο, μειώνουν το λειτουργικό κόστος και ενισχύουν τις κυριότερες ασφαλιστικές εργασίες, όπως η έκδοση ασφαλιστικών παραστατικών, η είσπραξη ασφαλίστρων και η απόδοση αμοιβών. Με φορέα των καινοτόμων υπηρεσιών που σχεδιάζουμε το portal της εταιρείας μας, οι Συνεργάτες μας βρίσκονται μόλις ένα… κλικ μακριά από υπηρεσίες που είναι εξαιρετικά φιλικές και φυσικά είναι διαθέσιμες παντού, ακόμα και από ένα tablet ή ένα smart-phone».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics