Αύξηση Κερδοφορίας 23,8% της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για το 2014

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2014, σύμφωνα με τα οποία συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά η πολύ ικανοποιητική κερδοφορία της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2014, σύμφωνα με τα οποία συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά η πολύ ικανοποιητική κερδοφορία της εταιρείας.

Αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση του 2014, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., που εφαρμόζει η εταιρεία από τη χρήση του 2008, ανήλθαν σε 4,003 εκ. ευρώ, έναντι 3.234 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,8%.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε για τη χρήση του 2014 σε 10,527 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,80% σε σχέση με τη χρήση του 2013, ενώ η απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση του 2014 ανήλθε σε 37,48%

Από τα θετικότερα στοιχεία της κερδοφορίας της περσινής χρονιάς για την Ευρώπη Ασφαλιστική ήταν η αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος, το οποίο διαμορφώθηκε στα 4,736 εκ. ευρώ, έναντι 3,906 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 21,24%.

Σε μία ασφαλιστική αγορά με πτωτική τάση, η παραγωγή της εταιρείας σημείωσε αύξηση της τάξης του 8,84% για τη χρήση του 2014, αγγίζοντας τα 19.700 εκ. ευρώ έναντι 18,022 εκ. ευρώ το 2013.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κατέβαλε εντός της χρήσης του 2014 συνολικές αποζημιώσεις της τάξεως των 7,477 εκ. ευρώ, έναντι 4.007 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 86,59%.

Ο δείκτης Combined Ratio διατηρήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 81,37%.

Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα για τη χρήση του 2014 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 25,23% και διαμορφώνονται στα 17,809 εκ. ευρώ, έναντι 14,221 εκ.  ευρώ στο 2013, ενώ η ελεύθερη περιουσία της Ευρώπη Ασφαλιστική, βάσει των επίσημων στοιχείων που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανήλθε το 2014 στα 10,334 εκ. ευρώ, από 6.784 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 52,33%. 

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Ν. ΜακρόπουλοςΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει καλύψει πλήρως την ασφαλιστική της τοποθέτηση με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2014, ενώ το σύνολο των επενδύσεων και χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας για τη χρήση του 2014 υπερκαλύπτει κατά 197,41% το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων της αντίστοιχης περιόδου.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά και του νέου πλαισίου που θέτει το Solvency II, θα συνεχίσει έντονα την ανοδική της πορεία, με στόχο τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και το διπλασιασμό της κερδοφορίας της.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Ν. Μακρόπουλος «Η υψηλή κερδοφορία που σημειώθηκε το 2014 οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των συνεργασιών της εταιρείας με νέα παραγωγικά δίκτυα, στην ενίσχυση της θέσης της σε κλάδους ασφάλισης όπου μέχρι πρότινος δε διέθετε ισχυρή παρουσία και τέλος στη διεύρυνση του πελατολογίου της στους τομείς όπου επί 45 χρόνια ειδικεύεται, ήτοι στην ασφάλιση μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων».

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics