Δ. Λύχρου: Φυγή από το παρελθόν και ότι απαξίωσε το επάγγελμα και με συνεργασία όλων να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Στις συνθήκες που σήμερα έχουν διαμορφωθεί στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναφέρεται η κυρία Δήμητρα Λύχρου  πρόεδρος της  Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος. Μιλώντας στο insuranceeea. gr μεταφέρει την εμπειρία της από την εκπροσώπηση του κλάδου,  και δίνει στίγμα για το παρόν και το μέλλον των επαγγελματιών. Θίγει θέματα όπως η αναβάθμιση του επαγγελματία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η εκπαίδευση,  οι εξετάσεις πιστοποίησης, οι προκλήσεις του μέλλοντος. Θεωρεί κρίσιμο και καλεί σε συνεργασία όλους τους συντελεστές της αγοράς ώτσε να καλυφθεί το κενό το οποίο υπάρχει σήμερα και δεν βοηθά στην συλλογικη πρόοδο.

Ας δούμε αναλυτικά την τοποθέτηση:

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Καταγγέλλει τις παράνομες πρακτικές στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που σήμερα εντοπίζεται στην αγορά και θίγει το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Τονίζει ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια που ξεκίνησε με αναφορές στην ΤτΕ  προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να λειτουργήσουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς.  Εκτιμά  ότι η έως σήμερα στάση των αρμοδίων να δηλώνουν «μη αρμόδιοι» ή να ζητούν καταγγελίες από πολίτες και όχι από Σωματεία εκπροσώπησης του κλάδου απλά καθυστερούν την όποια παρέμβαση χρειάζεται και αφήνουν το θέμα να εξελίσσεται ανέλεγκτα. Ωστόσο δηλώνει την πρόθεση της ΕΕΑΕ να συνεχίσει την προσπάθεια με νέα προοπτική,προσέγγιση και μεθόδους.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ο κλάδος σήμερα έχει εξελιχθεί. Είναι πολύ διαφορετικός από παρελθόν τονίζει η κ. Λύχρου και εξηγεί ότι η πρόοδος που έχει γίνει είναι μεγάλη και την συνδέει με την νομοθετική και κανονιστική εξέλιξη η οποία και βοήθησε το επάγγελμα να εξελιχθεί, να ενταχθεί σε περιβάλλον οριοθετημένο οπότε και κατάλληλο για την ατομική και συλλογική πρόοδο.  Επιτεύχθηκε, διακρίνει, ποιοτική πρόοδος των επαγγελματιών  και εμπλουτισμός του επαγγέλματος με στοιχεία εκπαίδευσης, τεχνολογίας, σύγχρονης λειτουργίας. Ωστόσο στην επισήμανσή μας  μας σχετικά με την μειωμένη ελκυστικότητα του επαγγέλματος στους νέους ανθρώπους η  κυρία Λύχρου την αποδίδει στο ότι “το παρελθόν είναι που ακόμα ορίζει το σήμερα”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την εξέλιξή τους.  Γι΄ αυτό και επισημαίνει η κυρία Λύχρου στο πλαίσιο της βελτίωσής της θα πρέπει να ενισχυθεί και να ξεφύγει από την «αποκλειστική» λογική της διεξαγωγής της από τις ασφαλιστικές  εταιρείες και την προϊόντική της προσήλωση.  Μια συνολική επαναξιολόγηση και από τους επαγγελματίες και από τους φορείς παροχής εκπαίδευσης μπορεί να  εμπλουτίσει την εκπαίδευση των επαγγελματιών και να προσδώσει ευρύτερα στοιχεία που χρειάζονται για το μέλλον.

ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σε συνάφεια με την πρότασή της για περισσότερη και ευρύτερη εκπαίδευση ,  αναφέρει το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις που δίνονται στην ΤτΕ και ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν στο πιστοποιητικό Δ. Όπως εκτιμά, θα είναι προ όφελος της αγοράς η περαιτέρω στήριξη νέων και παλαιών επαγγελματιών,  στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην κατάρτισή τους. Να αποκτηθεί μια ευρύτερη κατεύθυνση για την εκπαίδευση και τις εξετάσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει και την είσοδο νέων και πτυχιούχων στο επάγγελμα καθώς προσφέρει καριέρα,  πρόοδο και ευημερία σε όσους το ασκούν με συνέπεια.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζει πώς σήμερα το επάγγελμα έχει άλλες απαιτήσεις  και θα υπηρετηθεί υποχρεωτικά από άλλου επιπέδου ασφαλιστές. Καταγράφει ως δύσκολη την εποχή που οι ασφαλιστές έγιναν πωλητές “του door to door” με τα περιορισμένα εφόδια και τις λάθος επιλογές ή καθοδηγήσεις διότι έτσι απαξιώθηκε το επάγγελμα και τοποθετήθηκε στην κατηγορία του πλασιέ. Τώρα οι ασφαλιστές καλούνται να «κάνουν την διαφορά» στο επάγγελμα τονίζει η πρόεδρος της ΕΕΑΕ και εξηγεί πώς οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν αυξημένες απαιτήσεις και μόνον οι ενημερωμένοι επαγγελματίες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Αυτό συνεχίζει, είναι που θα αναδείξει την νέα αξία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Τα άλλα κανάλια διανομής θα πάρουν το μερίδιο που παγκοσμίως έχει αποδειχθεί  ότι τους αναλογεί αλλά εμείς θα συνεχίσουμε από νέα αφετηρία να ασκούμε στο σημαντικό μας έργο. Γι΄αυτό και κάθε επαγγελματίας πρέπει να κινηθεί ανάλογα και να αντιληφθεί την μοναδικότητά του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ

Έμφαση στην συνεργασία όλων των συντελεστών της αγοράς δίνει η κυρία Λύχρου εκτιμώντας ότι σήμερα υπάρχει κενό, που πρέπει να καλυφθεί, και το οποίο οφείλεται στο οτι δεν διαβλέπουν  όλοι με την ίδια ευαισθησία τις ανάγκες της αγοράς και δεν ορίζουν με όμοιο τρόπο τις προτεραιότητες. Ακόμα επισημαίνει ότι κάθε επίτευγμα έως σήμερα στηρίχθηκε στην κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων, μέσα από τραπέζια διαλόγου, επιτροπές και άλλες μορφές συνεργασίας. Χρειάζεται, συνεχίζει, επικοινωνία, συνεννόηση  και κατανόηση της κατάστασης η οποία δεν επιτρέπει μοναχικές προσεγγίσεις. Οι συνθήκες που σήμερα έχουν διαμορφωθεί θέλουν ανοικτή επικοινωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, φορέων εκπροσώπησης, αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Μέσα από τις συλλογικές προσεγγίσεις θα έλθει και η συνολική πρόοδος που όλοι επιδιώκουν.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics