Διαφάνεια στους τραπεζοϋπαλλήλους που πουλάνε ασφάλειες

Θέμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τους τραπεζοϋπάλληλους που είναι πιστοποιημένοι στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, ανοίγουν θεσμικοί φορείς.

Θέμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τους τραπεζοϋπάλληλους που είναι πιστοποιημένοι στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, ανοίγουν θεσμικοί φορείς.

Με αίτημά τους προς την Τράπεζα της Ελλάδος και υπουργεία, επιδιώκουν να έλθει στο φώς της δημοσιότητας ο κατάλογος των πιστοποιημένων στελεχών των τραπεζών ώστε να τηρούνται τα όσα πρέπει κατά τον νόμο να διέπουν την ασφαλιστική πώληση.

Το θέμα έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας των τραπεζών να αναπτυχθούν στην ασφαλιστική πώληση, κάτι που θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Αλλιώς, δηλαδή εάν ο καθένας μπορεί να ενημερώνει για τα ασφαλιστικά προϊόντα τότε ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στην αγορά είναι αθέμιτος και πλήττει τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Κατά τις πληροφορίες του insurance-eea επειδή η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων εμπίπτει στην ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να υπάρξει ειδικός χειρισμός ή να ληφθούν -εφόσον μπορούν- σχετικές αποφάσεις από τους φορείς εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και άλλες, συναρμόδιες με τα προσωπικά δεδομένα, αρχές.

Κατά τις πληροφορίες οι πιστοποιημένοι τραπεζοϋπάλληλοι μπορεί ανέρχονται από πρόχειρους υπολογισμούς ακόμα και σε περίπου 6 χιλιάδες άτομα. Αυτοί και μόνον έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης για ασφαλιστικά προϊόντα, κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουν οι καταναλωτές όταν τους πλησιάζουν στα καταστήματα των τραπεζών και τους προτείνουν κάποια ασφαλιστικά προγράμματα.

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics