Διαμεσολαβητές Χανίων: Προστασία από τα τροχαία ατυχήματα

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων από ιδρύσεως, έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους: την προστασία των δικαιωμάτων των μελών του, την σωστή ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Στο πλαίσιο αυτά δημιουργήσαμε και έχουμε διανείμει στα γραφεία των συναδέλφων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον,  φυλλάδιο με οδηγίες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Θα διανέμεται σαν επιπρόσθετη παροχή κατά την παραλαβή των ασφαλιστήριων οχημάτων.

Αναφέρονται σε αυτό χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς του ασφαλισμένου σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν μέχρι την τελική αποζημίωση και τέλος παρέχεται γενικότερη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση οχημάτων.

Πιστεύουμε ότι το φυλλάδιο αυτό (δείτε το παρακάτω) είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για τους συμπολίτες μας, ένα επιπλέον εφόδιο για τα  μέλη του συλλόγου και οριοθετεί κατά το δυνατόν τις σχέσεις ασφαλισμένων, ασφαλιστών και εταιρειών.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics