Δ. Γαβαλάκης: ΤΕΑ για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δράσεις ΕΕΑ και εξέλιξη των Σωματείων (VIDEO)

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Για την «μεγάλη ιδέα», το όραμα προόδου και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που περιλαμβάνει και την δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους «συναδέλφους», καθώς και για πρωτοβουλίες που θα συντελέσουν στην αναβάθμιση του κλάδου, μιλά στην κάμερα του insurance-eea ο Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης αναλύοντας δράσεις του Επιμελητηρίου.  Αναφέρεται επίσης και στα Σωματεία και την συνεργασία τους με το ΕΕΑ, και για τις επιτυχίες της διαμεσολάβησης υπό τις έκτακτες συνθήκες του covid19, και  σε άλλα σημαντικά θέματα.

Στην τηλεοπτική συνέντευξη που μας παραχώρησε, στις 29 Ιουνίου, μια ημέρα πριν λήξει η προθεσμία που αφορούσε το θέμα των επαναπιστοποιήσεων, της ανανέωσης των αδειών, της επικαιροποίησης του συμβολαίου αστικής ευθύνης στα οποία και αναφέρεται, ο κ. Γαβαλάκης, προσδιορίζει τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, τις διαρκείς προσπάθειες του ΕΕΑ να στηρίζει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τα μελλοντικά βήματα περαιτέρω ανάδειξης του επαγγέλματος. Μέσα από τις ερωτήσεις που του θέσαμε αναδεικνύει τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της συνολικής εκπροσώπησης του κλάδου.  Δεν παραλείπει  το θέμα του φορολογικού για τους επαγγελματίες και της φοροαπαλλαγής των ασφαλίστρων. Προαναγγέλλει την ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών. Αναφέρεται στο μέλλον και τα νέα βήματα που σχεδιάζει το ΕΕΑ θεωρώντας καθοριστική τη συμβολή των Σωματείων σε αυτά.  Και αυτό διότι όπως ο ίδιος προσεγγίζει, μέσα από πολύχρονη εμπειρία του στα Σωματεία και την τωρινή παρουσία του στον θεσμικό φορέα εκτιμά πώς κάθε προσπάθεια Σωματείου, φορέα, ακόμα και ατομική, χρειάζεται για να επιτύχει να μεγιστοποιείται και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την Ενιαία εκπροσώπηση η οποία μπορεί και δημιουργεί: Στρατηγική –Μελέτη- Σχεδιασμό- Τεκμηρίωση.  Σε αυτό το 4πτυχο εξάλλου,  συνοψίζει και την επιτυχία των έως σήμερα, αλλά και μελλοντικών διεκδικήσεων γι΄αυτό και είναι υπέρμαχος της υψηλής συσπείρωσης, της συλλογικής διεκδίκησης που έγκειται στο «όλοι μαζί».

Η πλήρης συζήτηση με τον κ. Γαβαλάκη έχει ως εξής:

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics