Δυναμική ανάπτυξη του τομέα Corporate Business and Special Risks Solutions της INTERAMERICAN

Στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών του μετασχηματισμού στην οργανωτική δομή της INTERAMERICAN και του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που έχει υιοθετήσει ο οργανισμός, η ομάδα του CorporateBusinessandSpecialRisksSolutions αποτελεί μια ακόμη επιτυχημένη καινοτομία, που συντρέχει με τις σύγχρονες τάσεις.

ToCorporateBusinessandSpecialRisksSolutions έχει υβριδικό χαρακτήρα και εστιάζει στην άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, συνδυάζοντας lean και agile μεθοδολογίες, τεχνική κατάρτιση και παράλληλα, στοχευμένη εμπορική προσέγγιση από το σύνολο της ομάδας. Tο ευέλικτο εταιρικό σχήμα διοικητικής οργάνωσης υποστηρίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, με κύριο χαρακτηριστικό την ψηφιοποίηση.

Ήδη, η νέα ομάδα έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο, που αποτυπώνεται σε:

  • Δυναμική ανάπτυξη νέων corporate εργασιών.
  • Παραγωγή 45,7 εκατ. ευρώ κατά το 2020, αυξημένη κατά 2,3 εκατ. (5,5%) εν μέσω πανδημίας σε σχέση με το 2019.
  • Παραγωγή 25,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξημένη κατά 2,1 εκατ. (9%), παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.
  • Βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης SLA’s σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους.
  • Ηγετική θέση στον κλάδο ασφάλισης Εγγυητικών Επιστολών (SuretyBonds).
  • Ενδυνάμωση υφισταμένων και δημιουργία νέων συνεργασιών.

Τις ανάγκες της INTERAMERICAN, σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων για τους πελάτες της, καλύπτουν αντασφαλιστικές συμβάσεις με εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (ελάχιστο ratingA-). Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς, το CorporateBusinessandSpecialRisksSolutions της εταιρείας δηλώνει τη σταθερά δυναμική παρουσία της με συνεχή ανάπτυξη και αυξανόμενο marketshare στους σχετικούς κλάδους.

Η ομάδα του CorporateBusinessandSpecialRisksSolutions ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και σήμερα αριθμεί 24 fulltimeexperts στο δυναμικό της, για ανάληψη κινδύνων σε 11 επιχειρησιακούς κλάδους, πωλήσεις(για όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους και στόλους αυτοκινήτων) με δικαίωμα ανάληψης κινδύνων, αντασφαλιστικό (ζημιών, ζωής και βοήθειας) και ανάλυση δεδομένων. Στοχεύοντας σε διαρκή ανάπτυξη, το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας εμπλουτίζεται συνεχώς με έμπειρα στελέχη της αγοράς, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες παραγωγικές ανάγκες.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics