Ε.Ε.Α. – Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Νέο δωρεάν Σεμινάριο για «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – Και Βεβαίωση Παρακολούθησης – 24/7 στις 17:00

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέρουν δωρεάν μια σειρά σεμιναρίων με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘CUSTOMER EXPERIENCE AND SATISFACTION OPTIMIZATION’, με αντίστοιχο τίτλο στα ελληνικά «Βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της ικανοποίησης των πελατών», με έμφαση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων 17/7/2023 (πραγματοποιήθηκε)
  2. Στρατηγικό Μάρκετινγκ 24/7/2023 ώρα 17:00
  3. Διαχείριση Κρίσεων 27/7/2023 ώρα 17:00

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες-αγοραστές προϊόντων ή υπηρεσιών και αποτελούν το προσωπικό πρώτης γραμμής (front line employees). Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα των συγκεκριμένων ατόμων, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία-μεθόδους που θα διευκολύνουν την επικοινωνία και την διαχείριση των σχέσεων των εν λόγω ατόμων με τους πελάτες.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές συμβουλές και τεχνικές που θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά, τις δεξιότητες και την απόδοσή τους κατά την καθημερινή επαφή τους με τους πελάτες της επιχείρησης. Η βελτίωση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην εικόνα της επιχείρησης και αποτελεί βασικό συστατικό της διαφοροποίησής της σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Παρακάτω, περιγράφονται οι ενότητες του σεμιναρίου και οι βασικοί στόχοι τους.

Η ενότητα Στρατηγικό Μάρκετινγκ με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Μπαλτά (24/7/2023 ώρα 17:00) έχει ως στόχο να περιγράψει:

  • Την έννοια και τις βασικές αρχές της λειτουργίας του μάρκετινγκ.
  • Τη σημασία της υιοθέτησης των αρχών και της κουλτούρας μάρκετινγκ για τη διαφοροποίηση, την επιτυχή πορεία και τη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά.
  • Τα στάδια της διαδικασίας του στρατηγικού μάρκετινγκ που οδηγούν στη λήψη και υλοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων μάρκετινγκ.

Η ενότητα Διαχείριση Κρίσεων με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λυμπερόπουλο (27/7/2023 ώρα 17:00) έχει ως στόχο να αναδείξει:

  • Την έννοια και τη σημασία της διαχείρισης κρίσεων (crisis management) για την επιχείρηση.
  • Τα βήματα-στάδια της αποτελεσματικής αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας πιθανής κρίσης.
  • Τις σημαντικές μεταβλητές στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που η ίδια η επιχείρηση πρέπει να δώσει έμφαση στα πλαίσια της παραπάνω αντιμετώπισης και διαχείρισης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Πιστοποιητικά θα σταλούν στο email σας έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Για δωρεάν εγγραφή σε κάθε σεμινάριο κάντε κλικ στον ανάλογο σύνδεσμο. ΠΡΟΣΟΧΗ. Επειδή θα εκδοθούν Πιστοποιητικά παρακολούθησης παρακαλούμε καταχωρείστε το επώνυμο (LAST NAME) και το όνομά σας (FIRST NAME) όπως θέλετε να τυπωθεί στο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ελληνικά, ολογράφως, κεφαλαία ή μικρά.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hwpGMhUOSoK4vLGybswX_A

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bmT3qtDpTiqelZJDqibUYQ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics