Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαϊου – Εξειδικευμένη τεχνογνωσία στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς

 Θεματολογική ευρύτητα και εξειδίκευση στα εργασιακά ενδιαφέροντα των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

 

Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Μαΐου 2024, 16:00 – 19:20

 

Έναρξη: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024, σε περιβάλλον e-learning

 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024

 

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 27, 28 και 29 Μαΐου 2024, 14:00 – 19:20

 

Τετάρτη και Πέμπτη, 29 και 30 Μαΐου 2024, 16:00 – 19:20

 

Η διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί εγγύηση προόδου και περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας του. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ. συνεισφέρει πάντοτε και ουσιαστικά, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών σταδιοδρομίας των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, από κοινού.

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics