ΕΙΑΣ: D&O LIABILITY- Σεμινάριο για την ασφάλιση αστικής ευθύνης στελεχών διοίκησης

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η Δρ. Αγλαΐα Πετσέτη, Client Director της Aon Benfield, UK

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, 14:00 – 19:00
 
Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η Δρ. Αγλαΐα Πετσέτη, Client Director της Aon Benfield, UK.
 
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
η πληρέστερη κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όσο το δυνατό απλό αλλά και διαδραστικό τρόπο για τους συμμετέχοντες.
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται:
σε στελέχη της αγοράς ανεξαρτήτου βαθμίδας και αντικειμένου που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ασφάλιση ευθύνης στελεχών.
 
Η αναγκαιότητα και τα οφέλη του Σεμιναρίου:
η κάλυψη D&O αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο τα στελέχη και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες managers,  Έλληνες και ξένοι, καλούνται να διοικήσουν τους οργανισμούς αυτούς.
Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:
 • Η εξέλιξή της ασφάλισης D&O
 • Λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες και τα Στελέχη τους επιλέγουν την κάλυψη
 • Επίδραση Νομοθεσίας – Οικονομικής Κρίσης
 • Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου
 • Καλύψεις & Ανάλυση Όρων
 • Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών ασφαλιστηρίων
 • Πηγές Απαιτήσεων – Ζημίες – Παραδείγματα – Σειρά Αποζημίωσης
 • Σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις, διαφορές, ιδιαιτερότητες, ηθικός Κίνδυνος και αντεπιλογή
 • Πως γίνεται το underwriting
 • Κριτήρια επιλογής Ασφαλιστή / Αντασφαλιστή
 • Κατάσταση της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς
 
 
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017.
 
 
Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:                                          
 • 80€  για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. 
 • 90 για τα μη μέλη
 
 
Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 70€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 80€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.
 
 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics