ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Στρατής, Εμπειρογνώμονας-Οικονομολόγος, μέτοχος του γραφείου πραγματογνωμόνων ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Cunningham Lindsey.

Στις 28 και 29 Απριλίου τo EIAΣ διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας 10 εκπαιδευτικών ωρών για το – ομολογουμένως δύσκολο – αντικείμενο ασφάλισης Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών, Εμπειρογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών, οι οποίοι πραγματοποιούν το underwriting αυτών των καλύψεων (Property Underwriters), καθώς και σε διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Αντικείμενο Ασφάλισης Απώλειας Ακαθαρίστων Κερδών

• Εκτίμηση ασφαλιστικού ποσού

• Εκτίμηση μέγιστης περιόδου αποζημίωσης

• Εκτίμηση PML (Probable Maximum Loss)

• Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ανάληψη του κινδύνου και εκτίμηση της ζημιάς

• Διαδικασία ασφάλισης (παραδείγματα)

• Στοιχεία εκτίμησης αποζημιώσεων

• Εκκαθάριση ζημιών (παραδείγματα).

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Στρατής, Εμπειρογνώμονας-Οικονομολόγος, μέτοχος του γραφείου πραγματογνωμόνων ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Cunningham Lindsey.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics