Ενέργειες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δεν έλαβαν τα 800 ευρώ

Μετά από αναφορές ότι κάποιοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έλαβαν τα 800 ευρώ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επιπρόσθετα των ενεργειών που έχει σε εξέλιξη για τον κλάδο και τις επαφές με τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες προωθεί την επίλυση και αυτού του θέματος.

Στο πλαίσιο αυτό και για να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα και σαφή στοιχεία το ΕΕΑ καλεί όσους επαγγελματίες του κλάδου δεν μπόρεσαν να λάβουν τα 800 ευρώ να αποστείλουν στο [email protected]  τα στοιχεία τους καθώς επίσης και να αναφέρουν εάν έχουν έναν μόνο ΚΑΔ αυτόν της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή εάν έχουν και άλλους  ΚΑΔ.  Το ΕΕΑ έτσι θα μπορέσει να διερευνήσει τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων και να προσδιορίσει το τυχόν εμπόδιο για τις περιπτώσεις που δεν μπόρεσαν να λάβουν τα 800 ευρώ.

Ακολούθως θα γίνουν από το ΕΕΑ οι απαραίτητες ενέργειες πρόσθετες αυτών που έχουν τρέξει και ο κλάδος εντάχθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στήριξης της αγοράς και άλλων που εξελίσσονται επίσης προς όφελος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics