Ενημέρωση για τη χορήγηση ενισχύσεων στους μεσίτες ασφαλίσεων

Έναν οδικό χάρτη για όσους μεσίτες ασφαλίσεων πλήττονται από το lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση κατά του Covid-19, ώστε να ενταχθούν στο έκτακτο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων, κατάρτισε ο Σύνδεσμος Έλλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΈΜΑ). Ειδικότερα, δυνατότητα εξασφάλισης των σχετικών παροχών έχουν οι μεσίτες ασφαλίσεων με ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) 66.22. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης του 2ου πλαισίου και για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων αιτήσεων.
Τα όσα ορίζονται για τα μέτρα και τις διαδικασίες ένταξής τους στο προαναφερόμενο πλαίσιο, προβλέπονται:
1. Στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020)
2. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ 75/30.3.2020)
3. Στα 2 δελτία τύπου του Υπουργείου Οικονομικών
1. Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.03.2020
2. Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/31.03.2020
Σε ότι αφορά τις χορηγούμενες παροχές, οι βασικότερες έχουν ως εξής:
1. Για τους Μισθωτούς που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε προσωρινή αναστολή:
1. Αποζημίωση Έιδικού Σκοπού έως 800 ευρώ και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
2. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών τους μηνός Απριλίου για 4 μήνες ή 25% έκπτωση εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
3. Κάλυψη αναλογικά μέρους του Δώρου Πάσχα από τον κρατικό προϋπολογισμό
2. Για τους Έλεύθερους Έπαγγελματίες & τις επιχειρήσεις:
1. Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει η κοινή υπουργική απόφαση.
2. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών που είναι πληρωτέες μέχρι 30/04/2020 έως 31/08/2020 ή αντίστοιχα δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
3. Η πληρωμή του δώρου Πάσχα που αφορά τον εργοδότη μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 30/06/2020.
4. Οι ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΤΈΒΈ) μπορούν να διακανονισθούν σε 4 δόσεις με πρώτη έως 30/09/2020 ή εφόσον εξοφληθούν έως 10/04/2020 να τα παρέχεται έκπτωση 25%.
5. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών μηνός Μαρτίου έως 31/10/2020.
6. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την μορφή επιστρεπτέας Προκαταβολής.
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics