Ενίσχυση του Στελεχιακού Δυναμικού της Globalnet

Ο κύριος Ανδρεαδάκης θα έχει τη συνολική ευθύνη για την Ανάπτυξη και την Υποστήριξη των Δικτύων Συνεργατών της Globalnet, μέσα από το ρόλο του Business Development.

Η Globalnet Insurance Brokers στοχεύοντας πάντα στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους συνεργάτες της , προχώρησε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της , με τον κύριο Ευάγγελο Ανδρεαδάκη, ο οποίος μέσα από το ρόλο του Business Development, από την  28η Μαΐου, έχει τη συνολική ευθύνη για την Ανάπτυξη και την Υποστήριξη των Δικτύων Συνεργατών της Globalnet,  τομέας  καίριος και στρατηγικής σημασίας για την εταιρία. Ο κ. Ανδρεαδάκης κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,  είναι απόφοιτος του Ε.Ι.Α.Σ. και διαθέτει εμπειρία πέραν των 20 ετών στον τομέα των πωλήσεων και της υποστήριξης δικτυών, έχοντας υπηρετήσει σε διαφορετικές θέσεις εργασίας. Στην τελευταία του θέση, κατείχε το ρόλο του Επιθεωρητή Πωλήσεων .

Καλωσορίζοντας τον κ. Ανδρεαδάκη στην οικογένειά της, η Globalnet Insurance Brokers συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων εφαρμογών, μέσω των οποίων προσφέρει στα μέλη του δικτύου της, τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν εύκολα και γρήγορα τις παραγωγικές και διαχειριστικές εργασίες του γραφείου τους και φυσικά να αυξήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα .

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics