Έντονο ενδιαφέρον για την Ημερίδα του ΕΙΑΣ για το SOLVENCY II

 

Έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή παρατηρείται για την Ειδική Ημερίδα που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου (Royal Olympic Hotel, 13:00-18:30), με θέμα:

«ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II - Ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή της Οδηγίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες, υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνων»

Στην ιδιαιτέρως σημαντική αυτή ημερίδα, οι επτά Ομιλητές είναι γνωστά ανώτατα στελέχη από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και από δύο Ελεγκτικές Εταιρείες, οι οποίοι θα καλύψουν με τις εισηγήσεις τους εξειδικευμένους τομείς της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», όπως είναι το Νέο Πλαίσιο, Οι Ποσοτικές Απαιτήσεις (Πυλώνας Ι), η Εταιρική Διακυβέρνηση, ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Διαχείριση Κινδύνων (Πυλώνας ΙΙ), οι Εποπτικές Αναφορές (Πυλώνας ΙΙΙ) και η Αλλαγή Εταιρικής Κουλτούρας. 

Θα υπάρχουν επίσης και δύο panels συζήτησης. Στο πρώτο panel, με θέμα «Πόσο έτοιμες είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα να εφαρμόσουν την Οδηγία της Φερεγγυότητας ΙΙ – Εφαρμογή & Επιπτώσεις» θα συμμετάσχουν τρεις CEOs μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ το δεύτερο panel με θέμα «Αλλαγή Εταιρικής Κουλτούρας», θα αποτελείται από τέσσερα ανώτατα στελέχη της αγοράς μας.

Η επίκαιρη και ξεχωριστή αυτή ημερίδα του ΕΙΑΣ απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των τραπεζών, που έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Η ημερίδα αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη και εξειδικευμένη γνώση στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαιτέρως σε όσους εμπλέκονται ή ασχολούνται στην πράξη με την εφαρμογή της Οδηγίας στην εταιρεία τους  (Μέλη Δ.Σ., CEO, CRO, CFO, COO, Διευθυντικά Στελέχη, Αναλογιστές, Στελέχη Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Εσωτερικούς Ελεγκτές, Μέλη Ειδικών Επιτροπών κ.ά.).

Στο παρακάτω link μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας, καθώς και την αίτηση και το κόστος συμμετοχής, σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

http://www.eias.gr//images/files/IMERIDA_EIAS_SOLVENCYII_programme_horigoi_aitisi.pdf

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics