Επιμόρφωση συνεργατών Mega Brokers

Ειδική ενημέρωση για το "cyber" σε συνεργάτες της Mega Brokers πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την AIG.

Ειδική ενημέρωση για το "cyber" σε συνεργάτες της Mega Brokers πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την AIG.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες έλαβαν χρηστική ενημέρωση και εμπλούτισαν τη  γνώση τους σχετικά με τον κυβερνοχώρο, τις απεριόριστες δυνατότητές του για ανάπτυξη εργασιών και ταυτόχρονα τους κινδύνους που αναφύονται από αυτόν. 

Η διαδραστική εκδήλωση περιεκτική, και με στοχευμένη πληροφόρηση, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που η Mega Brokers αναπτύσσει με στόχο τη στήριξη των συνεργατών της εστιάζοντας στη διαρκή και πολύπλευρη εκπαίδευσή τους.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics