Επιστρέφουν κατά δεκάδες χιλιάδες οι «ανασφάλιστοι»

Του Γιάννη Βερμισσώ

Κύμα φυγής από την ηλεκτρονική βάση με τα ασφαλισμένα οχήματα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες παρατηρήθηκε στην εκπνοή του περασμένου έτους και συνεχίζεται έως σήμερα. Περίπου 60 χιλιάδες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί ως «απώλειες».

Η περίφημη συμμόρφωση των ανασφάλιστων που είχε επιτευχθεί μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες δείχνει τώρα να κλονίζεται. Το γεγονός είναι ανερμήνευτο και φυσικά δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς οδηγεί και πάλι στη δημιουργία ενός τεράστιου στόλου ανασφάλιστων.

Η απορία για το πώς αποφασίζουν να επιστρέψουν στην παραβατικότητα τόσες περιπτώσεις είναι έκδηλη στους αρμόδιους. Κάποιοι εκτιμούν ότι αυτοί οι οδηγοί ίσως να έχουν ήδη ανοικτούς λογαριασμούς με το δημόσιο οπότε και η προσθήκη ενός ακόμη να αποτυπώνει τη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση και την αδιαφορία τους απέναντι στις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις. Ωστόσο αυτό αποτελεί μια πρόχειρη ερμηνεία και δεν αναιρεί την εκ του νόμου υποχρέωσή τους σύμφωνα με την οποία δε μπορεί να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι.

Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται και φυσικά η αποτελεσματικότητά τους έγκειται στο ότι δεν ανακοινώνονται και λειτουργούν αιφνιδιαστικά. Σε αυτούς θα εντοπιστούν εκ νέου οι ανασφάλιστες περιπτώσεις και θα κινηθεί η γνωστή διαδικασία επιβολής προστίμου.

Πιθανό εάν εντοπιστούν πολλοί ανασφάλιστοι να υπάρξουν ανακοινώσεις. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πώς οι ανασφάλιστοι αποτελούν κοινωνικό κίνδυνο και δεν πρέπει να υπάρχουν γι΄αυτό και η πολιτεία οφείλει να εμμείνει στην ασφάλισή τους. Δεν αποτελούν ένα τυχαίο χρέος προς την εφορία ούτε μια απλή παραβατική συμπεριφορά. Η κυκλοφορία τους είναι ένα πρόβλημα που βαραίνει την κοινωνία.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics