Εθελοντική αιμοδοσία των Ανθρώπων της Carglass®

Η Carglass® Ελλάδος και φέτος, πραγματοποίησε την ετήσια εθελοντική Αιμοδοσία προσωπικού, για την Τράπεζα Αίματος που διατηρείται στο Λαϊκό Νοσοκομείο με σκοπό την υποστήριξη τόσο των Ανθρώπων της όσο και των συγγενών αυτών.

Η φετινή συμμετοχή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς λόγω της υγειονομικής κρίσης και των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί, η προσέλευση για Αιμοδοσία στα νοσοκομεία είναι περιορισμένη και τα αποθέματα έχουν μειωθεί σημαντικά.

Η εταιρεία τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως ορίζονται από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων, πραγματοποίησε την εθελοντική Αιμοδοσία, κατά την οποία η προσέλευση του προσωπικού, ανέδειξε για ακόμα μια φορά το ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης και ευθύνης που χαρακτηρίζει τους Ανθρώπους της Carglass®.

Σκοπός της εταιρείας είναι να κάνει τη Διαφορά δίνοντας λύση στα προβλήματα των πελατών και Ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον. Η ετήσια εθελοντική Αιμοδοσία του προσωπικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς μέσα από αυτές τις ενέργειες ενισχύεται η ανταποδοτικότητα προς το Κοινωνικό Σύνολο, αλλά και απέναντι στους συναδέλφους.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics