Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα: Συνεργασία με αντασφαλιστικούς οίκους διεθνούς εμβέλειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα, εφαρμόζοντας μια μακροχρόνια αντασφαλιστική πολιτική, συνεχίζει τη συνεργασία της με παγκοσμίως αναγνωρισμένες αντασφαλιστικές εταιρείες, θέτοντας ως πρωταρχικό της στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση απο

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα, εφαρμόζοντας μια μακροχρόνια αντασφαλιστική πολιτική, συνεχίζει τη συνεργασία της με παγκοσμίως αναγνωρισμένες αντασφαλιστικές εταιρείες, θέτοντας ως πρωταρχικό της στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση αποζημίωση.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες που συμμετέχουν στις αντασφαλιστικές συμβάσεις αναλογικού τύπου, για τον ορθολογικότερο επιμερισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου ή υπερβάλλουσας ζημίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία του χαρτοφυλακίου, είναι οι εξής: SWISS RE, GIC, TOKIO MILLENIUM, SCOR, QBE, MAPFRE, KOREAN, AMLIN, SAVA RE, DEVK, AXIS, ARCH RE.

Η ισχυρή υποστήριξη αυτών των κορυφαίων παγκοσμίως αντασφαλιστικών εταιρειών,  σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα που απορρέουν από την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα, της δίνουν τη δυνατότητα να εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα προγράμματα και τις υπηρεσίες που διαθέτει.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics