Γ. Ζάχος: Οι ασφαλιστές να βγουν μπροστά – Να ανατοποθετηθούν στην αγορά διαμεσολαβητές και εταιρείες

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ
“Οι εταιρείες να δώσουν προοπτική στον επαγγελματία ασφαλιστή”. Με την προτροπή αυτή και με στοχευμένα μηνύματα, για την πρόοδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, την αναγκαία εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης, την ανάδειξη και άλλων ασφαλιστικών προϊόντων, την αναπροσαρμογή της στάσης των ασφαλιστικών εταιρειών  και άλλα σχετικά με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο πρόεδρος της “NP Ασφαλιστική” κ. Γιώργος Ζάχος μιλά στο insuranceeea και περιγράφει ένα πλαίσιο κινήσεων που εξελίσσονται ήδη ή που θα πρέπει να  αναπτυχθούν στην αγορά.
Προτάσσει την επιβεβλημένη ανατοποθέτηση του επαγγελματία ασφαλιστή και την ανάληψη από αυτόν ενός νέου πιο σύγχρονου ρόλου.
Προσδιορίζει κατευθύνσεις για την επόμενη ημέρα και το πώς αυτή διαμορφώνεται για ανθρώπους και εταιρείες.
Χρειάζεται όπως τονίζει οι εταιρείες να δώσουν προοπτική στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
Επίσης εστιάζει στην ενημέρωση της κοινωνίας για ότι ο κλάδος πρεσβεύει. 
Χωρίς εξαιρέσεις, αναφέρει, όλοι όσοι συντελούν στον κλάδο, να διαμηνύσουν, να  επαναλάβουν, να απευθυνθούν  προς κάθε κατεύθυνση, να εξηγήσουν  ξεκάθαρα και στην πολιτεία και στους πολίτες ότι ο κλάδος είναι “εδώ”, ισχυρός, μπορεί και πρέπει να προσφέρει, να στηρίξει, να συνδράμει στην ανάπτυξη, να συντελέσει στην πρόοδο και την διαφύλαξη όσων ο καθένας έχει. Να μιλήσουν όλοι και να κατανοήσουν όλοι για το ασφαλιστικό προϊόν, και την αναγκαία ένταξή του στις επιχειρήσεις, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, στην ζωή του κάθε σύγχρονου καταναλωτή“. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την αναδεικνύουμε καθημερινά με ειλικρίνεια και χωρίς κανένα δισταγμό. Να διεκδικηθούν και κίνητρα και συνεργασίες και ότι άλλο θα συντελέσει στην αξιοποίηση του τομέα μας“.
Κυρίαρχα όμως πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες, να υπάρξει πληροφόρηση, σε βάθος εξηγήσεις για την ασφάλιση. Ένα έργο που έχουμε ευθύνη να υλοποιήσουμε σήμερα με ταχύτητα καθώς οι καταναλωτές είναι πιο δεκτικοί στην γνώση και πιο ενημερωμένοι οπότε η ανθρώπινη επαφή δίνει πρόσβαση στην επικοινωνία που ο επαγγελματίας ασφαλιστής και οι εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν με επάρκεια.
Δηλώνει αντίθετος με σαθρές αλλά εφαρμοζόμενες πρακτικές που δεν ανοίγουν την αγορά και κρατούν “εγκλωβισμένη” την ανάπτυξη.
Διακρίνει ότι η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης βρίσκεται στο κατώφλι νέου περιβάλλοντος το οποίο δημιουργείται μέσα από όλες τις εξελίξεις που διατρέχουν τον κλάδο (εξαγορές, συνεργασίες, νέα προϊόντα, ανταγωνισμός, ασφάλιστρα κ.α). Αναφορικά με τις τιμολογήσεις και το πώς αυτές διαμορφώνονται με τεράστιες αποκλίσεις ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου θεωρεί ότι είναι αναιτιολόγητες και συντελούν στην έμμεση διαμόρφωση λάθος αντιλήψεων για την ασφάλιση και κρατούν την αγορά “χαμηλά”.
Εκτιμά ακόμα ότι έρχονται αλλαγές οι οποίες δεν έχουν λάβει τελική μορφή και θα παίξουν ρόλο σε αυτές όλες οι εταιρείες (μεγάλες και μικρότερες) και η στάση που θα κρατήσουν σε καίρια ζητήματα της εταιρικής τους στρατηγικής.
Δεν κρύβει την εμπιστοσύνη που δείχνει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και το ότι στηρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας σε αυτόν τον δίαυλο.
Πιστεύει για τον επαγγελματία ασφαλιστή ότι οφείλει να είναι σταθερός, διαφανής, και να δίνει με απόλυτη ακρίβεια αναλυτικά στοιχεία για το κάθε προϊόν.. Να ενημερώνει “χειρουργικά” τους πολίτες και να συμβάλλει στην άρση της παθογένειας που επικρατεί χρόνια και σχετίζεται με ασάφειες που πλήττουν την αγορά.
Δίνει μεγάλο βάρος ο κ. Ζάχος στην διάνοιξη προοπτικών για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Θεωρεί “χρέος των εταιρειών να ενισχύσουν με γνώσεις, να ανοίξουν προοπτικές και να προφυλάξουν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από τυχόν στοιχεία που επιδρούν αρνητικά στο επάγγελμά τους”. “Χρειάζονται επιμόρφωση διαρκή και στήριξη για να προχωρήσουν και να σταθούν στον υψηλό ανταγωνισμό της αγοράς” τονίζει.
Και αναλαμβάνει την ευθύνη λέγοντας ότι: οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προφυλάξουν τους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζονται και να τους ενισχύσουν με γνώσεις και ταυτόχρονα να τους δημιουργήσουν προοπτικές. Να μπορέσουν να αναπτυχθούν όπως η κάθε αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα και να απλωθούν ισόρροπα σε όλους τους κλάδους”.
Υποστηρίζει ότι η διαμεσολάβηση σήμερα μπορεί, και έχει τα εφόδια να προχωρήσει σε αύξηση του πελατολογίου της και του εισοδήματός της επεκτείνοντας τις εργασίες της σε όλους τους γενικούς κλάδους καθώς οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Σημαντικό είναι για τον κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, επισημαίνει, να κερδίζει την διατηρησιμότητα των πελατών του και παράλληλα να ανοίγεται σε κλάδους όπως η αστική ευθύνη και η περιουσία που αποτελούν και μέλλον της αγοράς και πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία να περάσει δημιουργώντας πελατολόγια σε αυτές τις κατηγορίες ασφαλίσεων. Εδώ επισημαίνει και την αναγκαία παρέμβαση της πολιτείας η οποία πρέπει να δώσει κίνητρα στους πολίτες για να ασφαλιστούν και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μια νέας αντίληψης για την προστασία τους.
Προκρίνει το “πέρασμα” των επαγγελματιών και των εταιρειών σε νέες ασφαλίσεις, που θα δώσουν νέα διάσταση στην αγορά και θα αναβαθμίσουν περαιτέρω και το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και το ασφαλιστικό προϊόν, και τον κλάδο στην συνείδηση των πολιτών.
Ένα ακόμη θέμα που αναφέρει ως προς τους επαγγελματίες είναι να καταφέρουν οι ασφαλισμένοι – πελάτες τους, και οι πολίτες ευρύτερα, να κατανοήσουν ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παρέχει αξία, παρέχει γνώση, παρέχει δυνατότητες. Δίνει πραγματικά χρήσιμες και σημαντικές λύσεις που διασφαλίζουν καθετί που αφορά την καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics