Η D.A.S. Hellas στο 1ο Πανελλήνιο forum Δικηγορικού Επαγγέλματος

 

Στο  1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος που θα πραγματοποιηθεί στις  7 και 8 Νοεμβρίου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο είναι χορηγός η D.A.S. Hellas.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «ΘΕΜΙΣ» και πλαισιώνεται από σημαντικούς ομιλητές, οι όποιοι θα παραθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το δικηγορικό επάγγελμα και τη θέση του στη σύγχρονη κοινωνία.

Η D.A.S. Hellas ως ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας θα συμμετάσχει στις διήμερες εργασίες, αναγνωρίζοντας  τη σημασία της νομικής επιστήμης και το ρόλο του δικηγορικού επαγγέλματος, που αποτελούν τη βάση για την πρόοδο του θεσμού της Νομικής Προστασίας και την περαιτέρω ποιοτική, προϊοντική και τεχνογνωστική εξέλιξή της.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics