Η Ε.Α.Δ.Ε. για τους όρους υγιούς ανταγωνισμού

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ε.Α.Δ.Ε. για την Νομοθετική παρέμβαση της Τραπέζης της Ελλάδος με σκοπό την καθιέρωση όρων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παραδοσιακών δικτύων διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων,

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ε.Α.Δ.Ε. για την Νομοθετική παρέμβαση της Τραπέζης της Ελλάδος με σκοπό την καθιέρωση όρων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παραδοσιακών δικτύων διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων,

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics