Οι εξελίξεις στις νέες συμβάσεις της διαμεσολάβησης

Του Γιάννη Βερμισσώ

Αχαρτογράφητο παραμένει το τοπίο για τις νέες – υπό IDD – συμβάσεις μεταξύ εταιρειών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Στην πράξη εντοπίζονται  περιπτώσεις που οι νέου τύπου συμβάσεις μοιάζουν με τις παλιές οπότε και παραμένουν εκείνα τα στοιχεία που η κοινοτική οδηγία κατάργησε.

Αναγκαιότητα να διαπιστωθεί τι ακριβώς ισχύει και σε ποιο βαθμό.

Κατά τις πληροφορίες του insurance – eea  υπάρχουν και σήμερα κρούσματα από συμβάσεις που περιέχουν παραπομπές και αναφορές σε παλαιότερα ισχύοντα, κάτι όμως που σήμερα έχει απαλειφθεί από την  ενεργοποίηση της IDD.

Αυτό που προβληματίζει, είναι το  κατά πόσο τελικά έγινε κατανοητό το όλο νομοθετικό πλέγμα και η φιλοσοφία του νομοθέτη αναφορικά με τη σύμβαση που καθορίζει τη συγκεκριμένη επαγγελματική σχέση. Και ο «σπουδαίος λόγος» και τα άλλα που απαλείφθηκαν δημιουργώντας ένα πιο ομαλό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, δε μπορεί να υφίστανται ή να εννοούνται σήμερα. Προφανώς μπορεί εκ παραδρομής ή μη κατανόησης των όσων ισχύουν να έχουν καταρτιστεί περιέχοντας και το «παρελθόν». Συνεπώς είναι χρήσιμο σήμερα, να διαπιστωθεί κατά πόσο – σε τι βαθμό- υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις και πόσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τις έχουν υπογράψει.

Όπως, επίσης αναγκαίο είναι όλες οι συμβάσεις να είναι εναρμονισμένες στη νέα IDD και να χαρτογραφηθεί η κατάσταση προκειμένου να υπάρξει αναμόρφωση όπου χρειαστεί.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics