Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενισχύει το Κέντρο Τυφλών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, απέδειξε έμπρακτα για άλλη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσέφερε, για κάθε αγορά από τις συμβεβλημένες με τον Ασφαλιστικό Γονέα επιχειρήσεις από τις 20 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου, καθώς και για κάθε νέα αίτηση απόκτησης του προγράμματος, € 0,20 για τις υλικοτεχνικές ανάγκες του Κ.Ε.Α.Τ.

Στόχος της ενέργειας, εκτός από την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των κατόχων του προγράμματος, ήταν η συγκέντρωση € 5.000.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics